en-USro-RO

| Login
17 iulie 2018
Teologie  »  Teologie  »  Dogmatica Search

Dogmatica

Dogmatica
Apariție editorială: Editura „Sapientia” anunţă apariţia Scrisoarea Recentiores episcoporum Synod

Editura „Sapientia” anunţă apariţia Scrisoarea Recentiores episcoporum Synodi, scrisă de Congregaţia pentru Doctrina Credinţei şi Documentul Sine affirmatione despre câteva chestiuni actuale de escatologie, elaborat de Comisia Teologică Internaţională. Ambele documente au fost traduse în limba română de pr. dr. Eduard Ferenţ. Cartea apare în colecţia Magisterium, formatul 14x20, are 82 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 8 lei.

Apariție editorială: Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Teologia astăzi: perspective, principii şi criterii

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Teologia astăzi: perspective, principii şi criterii, document elaborat de Comisia Teologică Internaţională şi tradus în limba română de pr. dr. Lucian Farcaş. Cartea apare în colecţia Magisterium, formatul 14x20, are 92 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 8 lei.

Prezentarea “Dogmaticii Catolice” la Bucureşti, Bacău şi Iaşi
Editura Sapientia a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, în colaborare cu Academia Teologică „Anton Durcovici” din București, organizează prezentarea lucrării Dogmatica catolică, scrisă de Leo Scheffczyk şi Anton Ziegenaus, tradusă în limba română de domnul Wilhelm Tauwinkl.
Benedict al XVI-lea şi bătălia pentru adevăr

Benedict al XVI-lea este nu numai printre cei mai mari intelectuali în viaţă, ci şi unul din cei mai citiţi autori din lume. Totuşi, chiar şi printre creştini, rar discursurile lui sunt citite în mod integral şi aproape niciodată nu sunt studiate suficient. Uneori, Magisteriul său este adesea relativizat, nerecunoscut şi contestat.

Teologia conform sfântului Toma de Aquino
În cercetările actuale sau, aşa cum se spune, în dialogul despre monoteism – în privinţa căruia credinţa catolică mărturiseşte existenţa unui singur Dumnezeu, Tată, Fiu şi Duh Sfânt – este răspândită discuţia despre esenţa lui Dumnezeu şi despre posibilitatea de a-l numi, deci despre valoarea numelor care îi sunt atribuite.
Conferinţă de presă pentru prezentarea Exortaţiei Apostolice Postsinodale Verbum Domini
Joi, 11 noiembrie, în Aula Ioan Paul al II-lea, a avut loc Conferinţa de presă pentru prezentarea Exortaţiei Apostolice Postsinodale a Sanctităţii Sale Benedict al XVI-lea Verbum Domini, care cuprinde reflecţiile şi propunerile reieşite din a XII-a Adunare Generală Obişnuită a Sinodului Episcopilor desfăşurată în Vatican în octombrie 2008 cu tema: Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa şi în misiunea Bisericii.
Publicăm în continuare intervenţia Cardinalului Marc Ouellet, P.S.S.
Sinteza Exortaţiei apostolice post-sinodale „Verbum Domini”
Publicăm în continuare sinteza Exortaţiei apostolice post-sinodale a lui Benedict al XVI-lea „Verbum Domini”, publicată joi de Sala de Presă a Sfântului Scaun.
Semnificaţia adoraţiei euharistice: O Prezenţă care continuă

„Imediat după consacrare (statim post consecrationem)”, „în virtutea cuvintelor (vi verborum)” – declară Conciliul din Trento – are loc o „convertire minunată şi singulară” a pâinii şi vinului în Trupul şi în Sângele lui Cristos: „convertire – continuă acelaşi Tridentin – pe care Biserica catolică prin termenul foarte potrivit o numeşte transsubstanțiune” (Decretum de sanctissima Eucharistia, capitol 4, şi canon 2).

Împărtăşire materială şi împărtăşire spirituală
„Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii. Dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine” (In 6,51-57, passim).
  •  
     

    

Calendar Catolic

Marți, 17 iulie 2018

Sfintii zilei
Ss. Alexie, cerșetor; Marcelina, fc.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Is 7,1-9: Dacã nu veți crede, nu veți putea rezista.
Ps 47: Doamne Dumnezeul nostru, tu ești tãria noastrã!
Mt 11,20-24: În ziua judecãții, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an

Va recomandam