en-USro-RO

| Login
17 iulie 2018
Teologie  »  Teologie  »  Cateheza Search

Cateheza

Cateheza
Îngerii – mesageri ai lui Dumnezeu Omilia monseniorului Jozef Michalik la Adunarea CCEE
Cultul îngerilor era cunoscut deja în Vechiul Testament şi se bucura de aşa mare popularitate, care provine în parte din apocrife, încât s-a decis să se trateze această temă în timpul a trei Sinoade: din Laodiceea (361) şi din Roma (492 şi 745). În urma discuţiilor serioase a fost permis cultul liturgic numai al celor trei arhangheli: sfântul Mihail, sfântul Gabriel şi sfântul Rafael, pentru că numai despre aceştia trei se găsesc mărturii explicite în Sfânta Scriptură.
Vatican: Audienţa generală de miercuri 1 august 2012
Astăzi este comemorarea liturgică a sfântului Alfons Maria de’ Liguori, episcop şi învăţător al Bisericii, întemeietor al Congregaţiei Preasfântului Răscumpărător, redemptoriştii, patron al studioşilor de teologie morală şi al confesorilor. Sfântul Alfons este unul dintre cei mai populari sfinţi din secolul al XVIII-lea, datorită stilului său simplu şi imediat şi datorită învăţăturii sale despre sacramentul Pocăinţei: într-o perioadă de mare rigorism, rod al influenţei ianzeniste, el le recomanda confesorilor să administreze acest Sacrament manifestând îmbrăţişarea bucuroasă a lui Dumnezeu Tatăl, care în milostivirea sa infinită nu încetează să-l primească pe fiul căit.
Vatican: Omilia papei Benedict al XVI-lea la solemnitatea Sfinţii Petru şi Paul (29 iunie 2012)
Suntem adunaţi în jurul altarului pentru a-i celebra cu solemnitate pe sfinţii apostoli Petru şi Paul, Patroni principali ai Bisericii Romei. Sunt prezenţi, şi tocmai au primit palium, Arhiepiscopii Mitropoliţi numiţi în timpul ultimului an, spre care se îndreaptă salutul meu special şi afectuos. Este prezentă, trimisă de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, şi o eminentă Delegaţie a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, pe care o primesc cu recunoştinţă fraternă şi cordială. În spirit ecumenic sunt bucuros să salut şi să-i mulţumesc lui "The Choir of Westminster Abbey", care animă Liturgia împreună cu Capela Sixtină. Îi salut şi pe domnii ambasadori şi autorităţile civile: tuturor le mulţumesc pentru prezenţă şi pentru rugăciune.
Vatican: Audienţa generală de miercuri, 27 iunie 2012. Despre Scrisoarea către Filipeni
Rugăciunea noastră este făcută, aşa cum am văzut miercurile trecute, din tăceri şi din cuvinte, din cânt şi din gesturi care implică întreaga persoană: de la gură la minte, de la inimă la întregul trup. Este o caracteristică pe care o regăsim în rugăciunea ebraică, în special în Psalmi. Astăzi aş vrea să vorbesc despre unul din cânturile sau imnurile cele mai vechi din tradiţia creştină, pe care sfântul Paul ni-l prezintă în ceea ce este, într-un anumit fel, testamentul său spiritual: Scrisoarea către Filipeni. De fapt, este vorba despre o Scrisoare pe care Apostolul o dictează în timp ce este în închisoare, probabil la Roma. El simte apropiată moartea pentru că afirmă că viaţa sa va fi oferită ca jertfă (cf. Fil 2,17). 

Vatican: Audienţa generală de miercuri, 20 iunie 2012. Despre rugăciune
Rugăciunea noastră este foarte des cerere de ajutor în necesităţi. Şi este şi normal pentru om, deoarece avem nevoie de ajutor, avem nevoie de alţii, avem nevoie de Dumnezeu. Astfel, pentru noi este normal să cerem ceva de la Dumnezeu, să căutăm ajutor de la El; şi trebuie să ţinem cont că rugăciunea pe care Domnul ne-a învăţat-o, „Tatăl Nostru”, este o rugăciune de cerere şi cu această rugăciune Domnul ne învaţă priorităţile rugăciunii noastre, curăţă şi purifică dorinţele noastre şi, astfel, curăţă şi purifică inima noastră. Deci, dacă în sine este normal ca în rugăciune să cerem ceva, nu ar trebui să fie exclusiv aşa. 

Vatican: Omilia papei la solemnitatea Corpus Domini (2012)
Iubiţi fraţi şi surori, În seara aceasta aş vrea să meditez împreună cu voi despre două aspecte ale Misterului euharistic, legate între ele: cultul Euharistiei şi sacralitatea sa. Este import a le lua din nou în consideraţie pentru a le feri de viziuni incomplete ale Misterului însuşi, ca acelea care s-au întâlnit în trecutul recent.

Vatican: Audienţa generală de miercuri, 6 iunie 2012. Despre Întâlnirea Mondială a Familiilor
„Familia, munca şi sărbătoare”: aceasta a fost tema celei de-a şaptea Întâlniri Mondiale a Familiilor, care s-a desfăşurat zilele trecute la Milano. Încă port în ochi şi în inimă imaginile şi emoţiile acestui eveniment de neuitat şi minunat, care a transformat oraşul Milano într-un oraş al familiilor: nuclee familiale provenind din toată lumea, unite de bucuria de a crede în Isus Cristos.
Vatican: Audienţa generală de miercuri, 30 mai 2012. Despre rugăciune în scrisorile sfântului Paul
În aceste cateheze medităm rugăciunea în scrisorile sfântului Paul şi încercăm să vedem rugăciunea creştină ca o adevărată şi personală întâlnire cu Dumnezeu Tatăl, în Cristos, prin Duhul Sfânt. Astăzi la această întâlnire intră în dialog „da”-ul fidel al lui Dumnezeu şi „amin”-ul încrezător al credincioşilor. Şi aş vrea să subliniez această dinamică, oprindu-mă asupra Scrisorii a Doua către Corinteni. 

Vatican: Audienţa generală de miercuri, 23 mai 2012. Despre Dumnezeu Tatăl

Miercurea trecută am arătat cum sfântul Paul spune că Duhul Sfânt este marele maestru al rugăciunii şi ne învaţă să ne adresăm lui Dumnezeu cu termenii afectuoşi ai copiilor, numindu-l „Abba, Tată”. Aşa a făcut Isus; chiar şi în momentul cel mai dramatic din viaţa sa pământească El nu a pierdut niciodată încrederea în Tatăl şi l-a invocat mereu cu intimitatea Fiului iubit. În Ghetsemani, când simte angoasa morţii, rugăciunea sa este: „Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu” (Mc 14,36).


Vatican: Audienţa generală de miercuri, 16 mai 2012. Despre rugăciune
În ultimele cateheze am reflectat asupra rugăciunii din Faptele Apostolilor, astăzi aş vrea să vorbesc despre rugăciune în Scrisorile sfântului Paul, Apostolul neamurilor. Înainte de toate aş vrea să notez că nu este o întâmplare că Scrisorile sale sunt introduse şi se încheie cu expresii de rugăciune: la început mulţumire şi laudă, iar la sfârşit urare pentru ca harul lui Dumnezeu să conducă drumul comunităţilor cărora le este adresată scrierea. 

Vatican: Audienţa generală de miercuri, 9 mai 2012. Despre sfântul Petru

Astăzi aş vrea să mă opresc asupra ultimului episod din viaţa sfântului Petru relatat în Faptele Apostolilor: încarcerarea lui din voinţa lui Irod Agripa şi eliberarea sa prin intervenţia minunată a îngerului Domnului, în ajunul procesului său la Ierusalim (cf. Fap 12,1-17).


Vatican: Audienţa generală de miercuri, 2 mai 2012. Despre sfântul Ştefan
În ultimele cateheze am văzut cum, în rugăciunea personală şi comunitară, citirea şi meditarea Sfintei Scripturi deschid la ascultarea lui Dumnezeu care ne vorbeşte şi revarsă lumină pentru a înţelege prezentul. Astăzi aş vrea să vorbesc despre mărturia şi despre rugăciunea primului martir al Bisericii, sfântul Ştefan, unul dintre cei şapte aleşi pentru slujirea carităţii faţă de cei nevoiaşi. În momentul martiriului său, relatat de Faptele Apostolilor, se manifestă, încă o dată, raportul rodnic dintre Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciune.
Vatican: Audienţa generală de miercuri 25 aprilie 2012
În cateheza trecută, am arătat că Biserica, încă de la începuturile drumului său, a trebuit să înfrunte situaţii neprevăzute, noi probleme şi urgenţe la care a încercat să dea răspuns în lumina credinţei, lăsându-se condusă de Duhul Sfânt. Astăzi aş vrea să mă opresc pentru a reflecta asupra unei alte situaţii din acestea, asupra unei probleme serioase căreia comunitatea creştină din Ierusalim a trebuit să-i ţină piept şi să o rezolve, aşa cum ne relatează sfântul Luca în capitolul al şaselea din Faptele Apostolilor, cu privire la pastoraţia carităţii faţă de persoanele singure şi care aveau nevoie de asistenţă şi ajutor. 

Vatican: Audienţa generală de miercuri 18 aprilie 2012. Despre rugăciune
După marile sărbători, ne întoarcem acum la catehezele despre rugăciune. În audienţa dinaintea Săptămânii Sfinte ne-am oprit asupra figurii Sfintei Fecioare Maria, prezentă în mijlocul Apostolilor în rugăciune în momentul în care aşteptau coborârea Duhului Sfânt. O atmosferă de rugăciune însoţeşte primii paşi ai Bisericii. Rusaliile nu reprezintă un episod izolat, pentru că prezenţa şi acţiunea Duhului Sfânt conduc şi însufleţesc constant drumul comunităţii creştine. 
Audienţa generală de miercuri, 11 aprilie 2012
După celebrările solemne de Paşte, întâlnirea noastră de astăzi este pătrunsă de bucurie spirituală, chiar dacă cerul este înnorat, în inimă purtăm bucuria Paştelui, certitudinea Învierii lui Cristos care a triumfat definitiv asupra morţii. Înainte de toate, reînnoiesc vouă tuturor o cordială urare pascală: în toate casele şi în toate inimile să răsune vestea fericită a Învierii lui Cristos, aşa încât să facă să renască speranţa.
Mesajul Urbi et Orbi – Paşte 2012

Surrexit Christus, spes mea” – „Cristos, speranţa mea, a înviat” (Secvenţa pascală).


Omilia Papei la Veghea Pascală (2012)
Paştele este sărbătoarea noii creaţii. Isus a înviat şi nu mai moare. A deschis poarta spre o viaţă nouă care nu mai ştie nici de boală, nici de moarte. L-a asumat pe om în Dumnezeu însuşi. „Carnea şi sângele nu pot moşteni împărăţia lui Dumnezeu”, a spus Paul în Prima Scrisoare către Corinteni (15,50).
De o actualitate surprinzătoare - Mesajul adresat celor din Roma de Ioan al XXIII-lea la 8 aprilie 1962
Este o invitaţie la rugăciune, la o pregătire spirituală specială, la cooperarea activă pentru rezultatul bun al Conciliului scrisoarea pe care Ioan al XXIII-lea o adresează în mod specific poporului din Roma la 8 aprilie 1962, prima duminică a Pătimirii, aşa cum era numită actuala duminică a cincea din Postul Mare, adică duminica dinaintea Duminicii Floriilor.
Discursul Papei la sfârşitul Căii Sfintei Cruci la Colessum (6 aprilie 2012)
Am reevocat, în meditaţie, în rugăciune şi în cântare, drumul lui Isus pe calea Crucii: o cale care părea fără ieşire şi care în schimb a transformat viaţa şi istoria omului, a deschis trecerea spre „cerurile noi şi pământul nou” (cf. Ap 21,1). În special în această zi de Vinerea Sfântă, Biserica celebrează, cu intimă adeziune spirituală, comemorarea morţii pe cruce a Fiului lui Dumnezeu şi în Crucea sa vede pomul vieţii, rodnic de o speranţă nouă.

Omilia părintelui Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., predicator al Casei Pontificale
Unii Părinţi ai Bisericii au cuprins într-o imagine întregul mister al răscumpărării. Imaginează-ţi, spun ei, că s-a desfăşurat, pe stadion, o luptă epică. Un foarte bun luptător l-a înfruntat pe crudul tiran care ţinea sclavă cetatea şi, cu imensă trudă şi suferinţă, l-a învins. Tu erai în tribune, nu ai luptat, nici nu te-ai trudit nici nu ai fost rănit. Dar dacă îl admiri pe luptătorul curajos, dacă te bucuri împreună cu el pentru victoria sa, dacă împleteşti coroane, provoci şi mişti pentru el adunarea, dacă de înclini cu bucurie în faţa triumfătorului, îi săruţi capul şi îi strângi mâna dreaptă; aşadar, dacă atât de mult te bucuri pentru el, încât consideri victoria sa ca victorie a ta, eu îţi spun că tu vei avea parte cu siguranţă la răsplata învingătorului.
Pagina 1 din 9First   Precedentul   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Urmatorul   Ultimul   
  •  
     

    

Calendar Catolic

Marți, 17 iulie 2018

Sfintii zilei
Ss. Alexie, cerșetor; Marcelina, fc.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Is 7,1-9: Dacã nu veți crede, nu veți putea rezista.
Ps 47: Doamne Dumnezeul nostru, tu ești tãria noastrã!
Mt 11,20-24: În ziua judecãții, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an

Va recomandam