en-USro-RO

| Login
17 iulie 2018
Teologie  »  Teologie  »  Liturgie Search

Liturgie

Liturgie
Cum să celebrăm?/2: Cântul şi muzica (CBC 1156-1158)
Din timpuri imemoriale, cântul şi muzica frumoasă au furnizat o interfaţă pentru înălţimile şi adâncimile emoţiilor umane. Totuşi, acolo unde ele sunt formative în liturgie, scopul lor cel mai înalt este acela de a da glorie lui Dumnezeu în cult, lucru care, în mod inevitabil, ajunge să eclipseze destinul lor nobil dar limitat de a voi să satisfacă dorinţa unei prezentări optime. 

Cum să celebrăm?/1: Semne şi simboluri, cuvinte şi acţiuni (CBC 1145-1155)
Constituţia conciliară Sacrosanctum Concilium defineşte liturgia sacră drept „exercitare a funcţiei (munus) sacerdotale a lui Isus Cristos”, în care „sfinţirea omului este semnificată prin intermediul semnelor sensibile şi realizată în mod propriu pentru fiecare din ei” (nr. 7). În viaţa sacramentală a Bisericii, „comoara ascunsă în ogor”, despre care vorbeşte Isus în parabola evanghelică (Mt 13,44), este făcută perceptibilă credincioşilor prin semnele sacre
Liturgia şi Drumul neocatecumenal în învăţătura lui Benedict al XVI-lea
Părinţii Bisericii (îndeosebi Ciril din Ierusalim, Ioan Gură de Aur, Teodor de Mopsuestia) în catehezele lor prebaptismale predicat mai ales în timpul Postului Mare, îi introduceau, s-ar putea spune îi duceau de mână, îi conduceau pe catecumeni, adică pe aceia care se pregăteau să primească botezul în noaptea de Paşti, să descopere, să cunoască şi să memoreze credinţa creştină prin mărturisirea de credinţă, Crezul, şi dându-le un model de rugăciunea, Tatăl Nostru.
Liturgia, operă a Treimii/2: Dumnezeu Fiul (CBC 1084-1090)
În a doua parte a secţiunii despre liturgie ca operă a Preasfintei Treimi, dedicată lui Dumnezeu Fiul, Catehismul Bisericii Catolice prezintă elementele esenţiale ale doctrinei sacramentale. Cristos, înviat şi glorificat, revărsându-l pe Duhul Sfânt în Trupul său care este Biserica, acţionează acum în sacramente şi prin ele comunică harul său.
Liturgia, operă a Treimii/1: Dumnezeu Tatăl (CBC 1077-1083)
Fără medierea Fiului nu l-am fi cunoscut pe Tatăl şi nu l-am fi primit pe Duhul Sfânt care ne permite să-l recunoaştem pe Fiul ca Domn şi în el să-l adorăm pe Tatăl. Tatăl a făcut această alegere de a ne face capabili de toate acestea, adică să ne adopte ca fii, înainte de crearea lumii (cf. Catehismul Bisericii Catolice [CBC], 1077). Capacitatea de a acţiona individual sau ca membri ai unui popor ales şi consacrat se numeşte „liturgie”: pe bună dreptate definită operă a misterului celor trei Persoane.
Pentru ce liturgia? Ce înseamnă liturgie? (CBC 1066-1070)
În Catehismul Bisericii Catolice (CBC), după mărturisirea de credinţă, dezvoltată în prima parte, se trece la explicarea vieţii sacramentale, în care Cristos este prezent, acţionează şi continuă edificarea Bisericii sale.
Arta de a celebra: ce înseamnă?
Publicăm în continuare un articol al părintelui Enrico Finotti, paroh de „S. Maria del Carmine” din Rovereto (TN), apărut în r...
Editura "Sapientia": Liturgia Orelor în patru volume a fost retipărită

Epuizându-se deja de mai mulţi ani prima ediţie, Editura "Sapientia" anunţă cu bucurie apariţia unei noi ediţii a Liturgiei Orelor în patru volume, realizată în condiţii grafice deosebite.

Dispoziţiile integratoare din Caeremoniale Episcoporum la Missale Romanum
Rubrica de teologie liturgică îngrijită de pr. Mauro Gagliardi
Subiectul liturgiei
Există o problemă fundamentală care trebuie clarificată în mod necesar pentru a pune în modul cuvenit discursul despre Liturgie: este problema Subiectului. Cine acţionează în actul liturgic? Cine acţionează în rituri şi în rugăciuni? Cu ce autoritate se exercită acţiunile liturgice?
Modul de a oferi semnul păcii la Sfânta Liturghie
Rubrica de teologie liturgică îngrijită de pr. Mauro Gagliardi
A coborât de pe lemn ca rod şi a urcat la cer ca prim rod. Răstignirea şi învierea în imnurile lui Efrem Sirul

Efrem Sirul, mort în anul 373, cântă misterul mântuirii noastre în 35 de imnuri pascale care tratează despre azime, răstignire şi înviere. În al optulea imn despre răstignire sunt contemplate locurile şi instrumentele legate de pătimirea lui Cristos, fiecare aclamat „fericit”.

Omilia Papei la Veghea Pascală (2011)

Două mari semne caracterizează celebrarea liturgică din Veghea Pascală. Înainte de toate este focul care devine lumină. Lumina lumânării pascale, care în procesiune prin biserica învăluită în întunericul nopţii devine un val de lumini, ne vorbeşte despre Cristos ca adevărat luceafăr al dimineţii, care nu apune în veci – despre Cel înviat în care lumina a învins întunericul.

Omilia părintelui Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., predicator al Casei Pontificale

În pătimirea sa – îi scrie sfântul Paul lui Timotei – Isus Cristos „a dat mărturia sa frumoasă” (1Tim 6,13). Ne întrebăm: mărturie despre ce? Nu despre adevărul vieţii sale şi despre cauza sa. Mulţi au murit, şi mor şi astăzi, pentru o cauză greşită, crezând că este dreaptă.

Cultul liturgic în cinstea fericitului Ioan Paul al II-lea.  Decret al Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor
În vederea beatificării lui Ioan Paul al II-lea – care va fi prezidată de succesorul său Benedict al XVI-lea la 1 mai în piaţa Sfântul Petru – Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a dat un decret care reglementează cultul liturgic rezervat apropiatului fericit.
Tăcerea în biserică şi în sacristie înainte şi după celebrare

Încă de la începuturile Bisericii, se întâlnesc mărturii care arată cum Celebrarea Euharistică cere în mod necesar o pregătire prealabilă, nu numai din partea preotului celebrant, ci a întregului popor credincios (cf. J.A. Jungmann, Missarum sollemnia, pag. 227).

Patronul Bisericii ca model pentru a înfrunta turbulenţele din lume

„Este singur că figura lui Iosif capătă o actualitate reînnoită pentru Biserica din timpul nostru, în raport cu noul mileniu creştin”. Aşa afirmă Ioan Paul al II-lea în Exortaţia apostolică Redemptoris custos, unde aminteşte de Christifideles laici în contextul decretului Quemadmodum Deus (1870) cu care Pius al IX-lea „se punea pe el însuşi şi pe toţi credincioşii sub patronajul preaputernic al sfântului patriarh Iosif”.

Tăcerea sacră în celebrarea liturgică

„În tăcerea liniştită care învăluia toate… Cuvântul tău atotputernic, Doamne, a coborât din cer” (cf. Înţ 18,14-15). În felul acesta o antifonă în octava Crăciunului aminteşte, cu libertate extraordinară, cum a avut loc în noaptea Exodului eliberarea omului şi eliberarea de păcat.

Ornamentul altarului

Publicăm în continuare un articol de pr. Enrico Finotti – paroh de „S. Maria del Carmine” din Rovereto (TN) – apărut în revista Liturgia 'culmen et fons' (decembrie 2010).

Altarul în istorie
Publicăm în continuare un articol semnat de pr. Enrico Finotti, paroh de „S. Maria del Carmine” din Rovereto (TN), apărut în revista Liturgia 'culmen et fons' din decembrie 2010.
Pagina 1 din 2First   Precedentul   [1]  2  Urmatorul   Ultimul   
  •  
     

    

Calendar Catolic

Marți, 17 iulie 2018

Sfintii zilei
Ss. Alexie, cerșetor; Marcelina, fc.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Is 7,1-9: Dacã nu veți crede, nu veți putea rezista.
Ps 47: Doamne Dumnezeul nostru, tu ești tãria noastrã!
Mt 11,20-24: În ziua judecãții, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an

Va recomandam