en-USro-RO

| Login
17 iulie 2018

Biserica universala

Biserica universală
Vatican: Audienţa generală de miercuri 20 noiembrie 2013

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Miercurea trecută am vorbit despre iertarea păcatelor, referită în mod deosebit la Botez. Astăzi continuă cu tema despre iertarea păcatelor, dar cu referinţă la aşa-numita „putere a cheilor”, care este un simbol biblic al misiunii pe care Isus a dat-o apostolilor.

Papa Francisc: „Să propunem tuturor, cu respect şi curaj, frumuseţea căsătoriei şi a familiei luminate de Evanghelie!”
Dacă s-a obişnuit cu marile evenimente religioase şi prezenţa zilnică a mii şi mii de pelerini, Roma cunoaşte în aceste zile de octombrie o nouă efervescenţă. Familii întregi, de la copii şi adolescenţi, la tineri şi adulţi, sub ochii vigilenţi ai părinţilor şi bunicilor, formează la trecerile de pietoni adevărate bisericuţe uşor de recunoscut după ecusonul pelerinului, drapelul ţării şi imaginea Papei Francisc de pe eşarfele multicolore.
Indisolubilitatea căsătoriei şi dezbaterea despre divorţaţii recăsătoriţi şi sacramentele
După anunţarea unui sinod extraordinar care se va ţine în octombrie 2014 despre pastoraţia familiei, s-au succedat diferite intervenţii, îndeosebi cu privire la problema credincioşilor divorţaţi recăsătoriţi. Pentru a aprofunda cu seninătate tema, care este tot mai urgentă, a însoţirii pastorale a acestor credincioşi în coerenţă cu învăţătura catolică, publicăm o contribuţie amplă a arhiepiscopului prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei.
Audienţa generală de miercuri 19 iunie 2013

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Astăzi mă opresc asupra unei alte expresii cu care Conciliul al II-lea din Vatican indică natura Bisericii: aceea a trupului; Conciliul spune că Biserica este Trupul lui Cristos (cf. Lumen gentium, 7).

Aş vrea să pornesc de la un text din Faptele Apostolilor pe care-l cunoaştem bine: convertirea lui Saul, care se va numi după aceea Paul, unul dintre cei mai mari evanghelizatori (cf. Fap 9,4-5). Saul este un persecutor al creştinilor, însă în timp ce străbate drumul care duce la cetatea Damascului, pe neaşteptate o lumină îl învăluie, cade la pământ şi aude un glas care-i spune: „Saul, Saul! De ce mă persecuţi?”. El întreabă: „Cine eşti, Doamne?”, şi acel glas răspunde: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi” (v. 3-5). Această experienţă a sfântului Paul ne spune cât este de profundă unirea dintre noi creştinii şi Cristos însuşi. Atunci când Isus s-a înălţat la cer nu ne-a lăsat orfani, ci unirea cu El a devenit şi mai intensă, cu darul Duhului. Conciliul al II-lea din Vatican afirmă că Isus, „împărtăşindu-le fraţilor săi, adunaţi dintre toate neamurile, pe Duhul Sfânt, i-a constituit în mod mistic ca Trup al său” (Constituţia dogmatică Lumen gentium, 7).

Audienţa generală de miercuri 12 iunie 2013

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Astăzi aş vrea să mă opresc pe scurt asupra unui alt termen cu care Conciliul al II-lea din Vatican a definit Biserica, acela de „Popor al lui Dumnezeu” (cf. Constituţia dogmatică Lumen gentium, 9; Catehismul Bisericii Catolice, 782). Şi fac asta cu câteva întrebări, asupra cărora fiecare va putea să reflecteze.

Mesajul Sfântului Părinte Francisc cu ocazia Congresului Euharistic Naţional din Germania (Köln, 5-9 iunie 2013)

Către veneraţii Fraţi

Cardinalul Joachim Meisner, Arhiepiscop de Köln

Monseniorul Robert Zollitsch, Preşedinte al Conferinţei Episcopale Germane

Sub motoul „Doamne, la cine să mergem?” (In 6,68) se adună în aceste zile catolicii din Germania, precum şi credincioşii care provin din ţările vecine, cu ocazia Congresului Euharistic Naţional la Köln. Evenimentul se inserează în lunga tradiţie de venerare a Euharistiei prezentă în acest oraş, unul dintre primele care a celebrat, începând din secolul al XIII-lea, Sărbătoarea Corpus Domini cu procesiuni ale Preasfântului Sacrament, şi sediu al unui Congres Euharistic Mondial în 1909. De aceea, îl trimit cu plăcere de la Roma pe cardinalul Paul Josef Cordes ca Trimis Special al meu pentru a manifesta comuniunea mea spirituală vie cu catolicii germani şi pentru a exprima comuniunea universală a Bisericii. Tatăl ceresc să dăruiască tuturor participanţilor roade îmbelşugate de har din venerarea lui Cristos euharisticul.

Angelus (09.06.2013)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Luna iunie este în mod tradiţional dedicată Preasfintei Inimi a lui Isus, exprimare umană maximă a iubirii divine. De fapt, chiar vinerea trecută am celebrat solemnitate Inimii lui Cristos şi această sărbătoare dă intonare întregii luni. Evlavia populară valorizează mult simbolurile şi Inima lui Isus este simbolul prin excelenţă al milostivirii lui Dumnezeu; dar nu este un simbol imaginar, este un simbol real, care reprezintă centrul, izvorul din care a ţâşnit mântuirea pentru întreaga omenire.

Audienţa generală de miercuri 5 iunie 2013

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Astăzi aş vrea să mă opresc asupra problemei ambientului, aşa cum am avut ocazia să fac asta în diferite ocazii. Însă îmi sugerează acest lucru Ziua Mondială a Ambientului, promovată de Naţiunile Unite, care lansează o puternică atenţionare cu privire la necesitatea de a elimina risipele şi distrugerea de alimente.

Când vorbim despre ambient, despre creaţie, gândul meu se îndreaptă spre primele pagini ale Bibliei, la Cartea Genezei, unde se afirmă că Dumnezeu l-a pus pe bărbat şi pe femeie pe pământ pentru ca să-l cultive şi să-l păzească (cf. 2,15). 

Angelus (02.06.2013)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Joia trecută am celebrat sărbătoarea Corpus Domini, care în Italia şi în alte ţări este mutată în această duminică. Este sărbătoarea Euharistiei, Sacrament al Trupului şi al Sângelui lui Cristos.

Evanghelia ne propune relatarea minunii pâinilor (Lc 9,11-17); aş vrea să mă opresc asupra unui aspect care mă uimeşte întotdeauna şi mă face să reflectez. Suntem pe malul lacului Galileii, seara se apropie; Isus se preocupă pentru oamenii care de atâtea ore sunt cu El: sunt mii şi le este foame. Ce este de făcut? Şi discipolii îşi pun problema şi îi spun lui Isus: „Dă drumul mulţimii” pentru ca să meargă în satele apropiate pentru a găsi de mâncare. În schimb Isus spune: „Daţi-le voi să mănânce” (v. 13). Discipolii rămân descumpăniţi şi răspund: „Nu avem decât cinci pâini şi doi peşti”, ca şi cum ar spune: abia cât poate să ne ajungă nouă.

Omilia Papei Francisc la Solemnitatea Trupul şi Sângele Domnului (30 mai 2013)

În Evanghelia pe care am ascultat-o este o expresie a lui Isus care mă loveşte mereu: „Daţi-le voi să mănânce” (Lc 9,13. Pornind de la această frază, mă las condus de trei cuvinte: urmare, comuniune, împărtăşire.

1. Înainte de toate: cine sunt cei cărora trebuie să le dea de mâncare? Răspunsul îl găsim la începutul textului evanghelic: este mulţimea. Isus stă în mijlocul oamenilor, îi primeşte, le vorbeşte, îi vindecă, le arată milostivirea lui Dumnezeu; în mijlocul ei îi alege pe cei doisprezece apostoli pentru a fi cu El şi pentru a se cufunda asemenea Lui în situaţiile concrete ale lumii. Şi mulţimea îl urmează, îl ascultă, pentru că Isus vorbeşte şi acţionează într-un mod nou, cu autoritatea celui care este autentic şi coerent, a celui care vorbeşte şi acţionează cu adevăr, a celui care dăruieşte speranţa care vine de la Dumnezeu, a celui care este revelarea Feţei unui Dumnezeu care este iubire. Şi oamenii, cu bucurie, îl binecuvântează pe Dumnezeu.

Audienţa generală de miercuri 29 mai 2013

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Miercurea trecută am subliniat legătura profundă dintre Duhul Sfânt şi Biserică. Astăzi aş vrea să încep câteva cateheze despre misterul Bisericii, mister pe care noi toţi îl trăim şi din care facem parte. Aş vrea să fac asta cu expresii foarte prezente în textele Conciliului al II-lea din Vatican.

Astăzi prima: Biserica drept familie a lui Dumnezeu.

În aceste luni, de mai multe ori am făcut referinţă la parabola fiului risipitor, sau mai bine zis a tatălui milostiv (cf. Lc 15,11-32). Fiul mai mic părăseşte casa tatălui, risipeşte totul şi decide să se întoarcă pentru că îşi dă seama că a greşit, însă nu se mai consideră vrednic să fie fiu şi se gândeşte că poate să fie reprimit ca servitor. În schimb tatăl îi aleargă în întâmpinare, îl îmbrăţişează, îi redă demnitatea de fiu şi face sărbătoare. Această parabolă, ca altele în Evanghelie, indică bine planul lui Dumnezeu cu privire la omenire.

Conferinţă de presă de prezentare a evenimentelor din Anul Credinţei: „Solemnă adoraţie euharistică mondială în acelaşi timp” şi „Ziua Evangelium vitae”

Anul Credinţei continuă drumul său rodnic şi bogat în iniţiative atât în dieceze cât şi în întâlnirile cu Papa Francisc. Reuşita evenimentelor programate până acum este de întărire deosebită, dar mai mult decât numerele desigur semnificative – care arată astăzi o prezenţă de pelerini de circa 4.300.000 – trebuie luată în considerare participarea activă al rugăciune, la reflecţie şi la implicarea spirituală, care a evidenţiat maturitatea cu care diferitele realităţi ecleziale implicate şi pelerinii în general se inserează în această experienţă eclezială.

Astăzi prezentăm două evenimente care marchează parcursul ulterior al Anului Credinţei.

Situaţia libertăţii religioase la nivel mondial
Luni, 20 mai, Departamentul de Stat SUA a publicat raportul său anual despre libertatea religioasă, care acoperă întregul an 2012. În timpul conferinţei de presă de prezentare a raportului, Suzan J. Cook, ambasador american pentru Libertatea Religioasă Internaţională, a solicitat guvernele să condamne intoleranţa religioasă şi să întreprindă acţiuni concrete împotriva celui care comite crime motivate de fanatismul religios. Din nefericire, a afirmat Cook, într-un anumit număr de ţări intoleranţa împotriva minorităţilor religioase este în creştere şi este vorba despre o intoleranţă care prea des se transformă în violenţă. „Dreptul la libertatea religioasă se referă la orice fiinţă umană”, se citeşte în raport. Un drept care, totuşi, în 2012 încă nu este respectat de numeroase naţiuni.
„S-o ajutăm pe Sfânta Fecioară Maria ca să ne ajute!”.
„S-o ajutăm pe Sfânta Fecioară Maria ca să ne ajute!”. Acesta este motoul de la „Mariatona” lansat în aceste zile de Radio Maria. Iniţiativa este un mare eveniment radiofonic care prevede legătura dintre cele 65 de Radio Maria din cele cinci continente pentru câteva momente de rugăciune şi de împărtăşire. 
Prezentarea Anuarului Pontifical 2013
Anuarul Pontifical 2013 a fost prezentat Sfântului Părinte luni 13 mai, de Eminenţa Sa Cardinalul Tarcisio Bertone, Secretar de Stat, şi de Excelenţa Sa Mons. Angelo Becciu, Substitut la Secretariatul de Stat pentru Probleme Generale. Redactarea noului Anuar a fost îngrijită de Mons. Vittorio Formenti, responsabil al Oficiului Central de Statistică a Bisericii, de prof. Enrico Nenna şi de ceilalţi colaboratori.
Papa Francisc: un bun creştin nu se plânge, ci înfruntă durerea cu bucurie

Chiar şi în mijlocul încercărilor, creştinul nu este niciodată trist ci mărturiseşte mereu bucuria lui Cristos, a subliniat papa Francisc la Sfânta Liturghie celebrată marţi dimineaţă, în capela Casei Sfânta Marta din Vatican.

Papa a subliniat că „suportarea cu bucurie” a încercărilor ne face să devenim tineri. 

Audienţă acordată participantelor la Adunarea Plenară a Uniunii Internaţionale a Superioarelor Generale (U.I.S.G.)

Miercuri 8 mai, în Aula Paul al VI-lea, Sfântul Părinte Francisc a primit în audienţă participantelor la Adunarea Plenară a Uniunii Internaţionale a Superioarelor Generale (U.I.S.G.) şi le-a adresat discursul pe care-l prezentăm în continuare:

Pesimismul nu mi se potriveşte
Cei optzeci de ani ai cardinalului Walter Kasper au fost sărbătoriţi joi 11 aprilie la Roma cu o recepţie la Ambasada Republicii Federale Germania la Sfântul Scaun, în prezenţa, printre alţii, a cardinalilor Karl Becker şi Walter Brandmüller, a arhiepiscopului Gerhard Ludwig Müller şi a episcopului Josef Clemens. Printre cei prezenţi şi George Augustin care, împreună cu Klaus Krämer şi cu Markus Schulze, au îngrijit miscelanea în onoarea cardinalului (Mein Herr und mein Gott, Freiburg, Herder, 2013, 859 de pagini). Publicăm aproape în întregime intervenţia cardinalului.
Un maestru de pastoraţie
Apropiere de oameni, atenţie privilegiată faţă de săraci, comuniune strânsă cu preoţii, simţ misionar puternic: iată puncte fundamentale ale stilului pastoral al lui Jorge Mario Bergoglio. Vorbeşte despre asta în ziarul nostru noul arhiepiscop de Buenos Aires, monseniorul Mario Aurelio Poli, care a lucrat alături de el mulţi ani înainte de a-i succeda la conducerea arhidiecezei din capitala argentiniană.
Rădăcina optimismului

În momentul în care Benedict al XVI-lea a devenit, aşa cum s-a definit el, „un simplu pelerin care îşi începe ultima etapă a pelerinajului său pe acest pământ” a fost imposibil să nu ne amintim de omilia sa din 16 aprilie 2012 (ziua în care împlinea 85 de ani): „Mă aflu în faţa ultimei părţi a vieţii mele şi nu ştiu ce mă aşteaptă. Însă ştiu că El a înviat, că lumina sa este mai puternică decât orice întuneric; că bunătatea lui Dumnezeu este mai puternică decât orice rău din lumea aceasta. Acest lucru mă ajută să înaintez cu siguranţă”.

Pagina 1 din 31First   Precedentul   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Urmatorul   Ultimul   
  •  
     

    

Calendar Catolic

Marți, 17 iulie 2018

Sfintii zilei
Ss. Alexie, cerșetor; Marcelina, fc.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Is 7,1-9: Dacã nu veți crede, nu veți putea rezista.
Ps 47: Doamne Dumnezeul nostru, tu ești tãria noastrã!
Mt 11,20-24: În ziua judecãții, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 15-a de peste an

Va recomandam